درمان ریزش مو با داروها

امروزه براي درمان ريزش و کم پشتي موي سر ، بيماران متوسل به روش هاي مختلف درماني توسط داروهاي شيميايي و گياهي مي شوند وهزينه هاي گزافي را بابت آن مي پردازند ولي اگر از تمامي اين افراد راجع به تاثيرات اين درمان ها بپرسيد اکثر قريب به اتفاق ايشان با ياس و نااميدي از عدم نتيجه يا نتيجه بسيار ضعيف آن نام مي برند.

امروزه تنها داروي مورد تاييد “FDA” شامل قرص فيناسترايد (Propecia) و محلول يا اسپري ماينوکسيديل مي باشد.

Propecia

پروپشيا اولين و تنها قرص تائيد شده توسط FDA است که براي درمان ريزش موي فرم مردانه در قسمت جلو و مياني سر مورد استفاده قرار مي گيرد. پروپشيا براي برخي آقايان مؤثر واقع مي شود. اکثر آقايان افزايش در مقدار مو ، کاهش ريزش مو و بهبود ظاهريشان را عنوان کرده اند.

آزمايش هاي کلينيکي نشان داده اند که پروپشيا داراي اثرات جانبي مهمي نمي باشد. ولي تعدادي از آقايان اثرات جانبي جنسي را عنوان کرده اند. که شامل کاهش ميل جنسي، اشکال در نعوظ و کاهش مقدار مني است. در صورت قطع سریع پروپشيا اثرات جانبي نيز از بين مي روند. در درصد بسيار كمي از افراد روي كبد تاثير منفي دارد كه از اين نظر آزمايشات لازم بايد انجام شود.

پس از مصرف پروپشيا بصورت روزانه اثرات آن را پس از 4 ماه خواهيد ديد. با وجود قطع مصرف پروپشيا، اثرات آن در عرض 6 ماه تدريجاً از بين خواهد رفت. اگر پروپشيا در عرض 4 ماه اثر نکرد احتمالاً مصرف بيشتر آن فايده اي ندارد.

درمان ریزش مو با داروها

Minoxidil (Rogain) 5%

ماينوکسيديل5% براي درمان ريزش مو توسط FDA تائيد شده است. اين دارو بصورت محلول %5 بوده و بدون نسخه قابل تهيه مي باشد. در خيلي از افراد شروع اثر آن در عرض 4 ماه ظاهر مي گردد. شايعترين اثر جانبي آن خارش و تحريک پوست است.

روگن محلولي است که روزانه دو نوبت و به صورت موضعي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين محلول مي تواند در افرادي که در حال طاس شدن هستند روند ريزش مو را کند نمايد.

روگن %5 را روزانه دو نوبت استفاده نمائيد تا اينکه اثرات آن را در مدت 4 ماه ببينيد. با اين وجود اگر مصرف روگن %5 را قطع نمائيد، اثرات آن در عرض 6 ماه محو خواهد شد. و اگر روگن %5 پس از 4 ماه اثر نکرد احتمالاً مصرف بيشتر آن فايده اي ندارد. از روگن در صورتي استفاده نمائيد که در مصرف دارو منظم بوده و يا دستور نحوه مصرف آن را به خوبي رعايت مي کنيد.

درباره نویسنده

پاسخ

1 × 4 =